Публикации на ЕС

Интегриране на ученици от мигрантски произход в училища в Европа: Национални политики и мерки, Този доклад на мрежата “Евридика” изследва какво образователните власти на високо ниво из цяла Европа правят за да насърчават интегрирането на ученици от мигрантски произход в училищата.

Структурата на Европейската образователните европейски системи 2018/19: Схематични диаграми, Този доклад предоставя информация за структурата на образованието в европейските държави от предучилищната степен до висшето образование за академичната 2018/19 година.

Подготовка на учителите за разнообразие: Как учителите могат да бъдат подготвени да се справят ефективно с предизвикателствата, предоставени от нарастващия брой мигранти, бежанци и деца на мигранти, влизащи в Европа.

Учителската професия в Европа: Практики, разбирания и политики, Докладът на мрежата Евридика анализира връзката между политиките, които регулират учителската професия в Европа, и практиките и разбиранията на учителите.

NESET II: Образование и обучение на професионална работна ръка, Препоръки за политики от мрежа от експерти, работещи в социалните измерения на образованието и обучението

Свързани проекти

EAR: Представяне на диалектичния метод в училищното образование като ключов фактор, който стимулира активното участие на ученици в демократично общество с помощта на театрални техники

Diverse: Стимулиране на социално включване в училищната стая чрез методи, базирани на сторителинг.

Cisotra: Гражданското общество за социално приобщаване на непълнолетни в прехода към съзряване.

Политики на EU

Парижка декларация: Документ, подписан от образователните министри в ЕС на 17 март 2015 г., който обявява политическата цел на ЕС да се справи с нетолерантността, дискриминацията и радикализацията и поставя план за действие за постигане на тези цели.

Стратегическа рамка за Европейско сътрудничество в образованието и обучението (ЕТ 2020): Стратегическата рамка на Европейския съюз във връзка с образованието и обучението. В уебсайта има преглед на това какво Европейската комисия прави за подобрението на образованието на мигрантите.