Целта на проекта SEDIN е да адаптира и предаде два метода – методът на Монтесори и методът на творческото учене, за да окуражи социалното приобщаване в мултикултурните училища.

Повече за метода Монтесори

Повече за метода на творческото учене