Електронното обучение в проекта SEDIN е насочено основно към учителите в начално училище и има за цел да развие техните умения във връзка с употребата на методите Монтесори и Творческо обучение в училища с мултикултурни класове (при работа с деца, чийто майчин език е различен от официалния, вкл. с бежански или мигрантски произход).

Електронният курс е асинхронен, като общата му продължителност е 40 часа. Разделен е в две части, едната е свързана с метода Монтесори, а другата се отнася до метода Творческо обучение. Тук можете да видите цялата структура на курса.

В електронния курс ще имате възможност да научите за  теоретичните основи на двата метода,  както и практически примери за прилагане. Ще получите допълнителни ресурси и материали, които ще можете да използвате директно във вашата класна стая.

За да завършите курса, трябва да отговорите на 11 отворени въпроса, свързани с потенциалното внедряване на методите във вашата класна стая, да развиете план на урок, базиран на тези методи, да проведете урока със своите ученици и да разкажете за резултатите като попълните учителски дневник.

Курсът се осъществява чрез специална електронна платформа, а напредъка на курсистите се проследява от преподавател. Повече от 1000 учителя вече се включиха в курса. Ето част от техните коментари:

“Много благодаря за разбирането и съдействието. Възможността за по-добро запознаване с материали за Монтесори, каквато търсех отдавна, беше ценна за мен. Смятам, че вече прилагам някои принципи в класната си стая и се надявам да прилагам още много от тях в бъдеще. Искам да продължа обучението за по-добро запознаване с материалите и принципите на Творческото обучение. Още веднъж – благодаря!”

e-learning platform

“Бяхте като лъч светлина за мен, защото вярвах в тези методи, но не можех да ги прилагам, макар постоянно да се интересувам от тях. Много благодаря!”

“Привърженик съм на методите Монтесори и Творческо обучение и се опитвам да ги внедря в преподаването си. Като дете винаги ми се искаше уроците да са някак си по-интересни. С правилните инструменти, които получихме от проекта SEDIN, започнах да правя това, което търсех като дете! Имах възможност да увелича интереса и въображението на учениците си, свободата им на изразяване, съвместната работа на целия клас и радостта от обратната връзка, че преподаването ми може да бъде забавно и образователно едновременно…”

В случай, че искате да посетите този курс, моля попълнете заявлението тук