Две обучителни сесии бяха организирани в България: в Севлиево (април 2019 г.) и в Стара Загора (юни 2019 г.). Общо 48 учители участваха в тези сесии. Първата група включваше учители и училищни психолози, докато втората беше съставена от учители, студенти по педагогика, докторанти и обучители.

Получената обратна връзка от участниците след оценяването на обученията беше много положителна по отношение на структурата на програмата, съдържанието на обучението, методологиите и предоставените материали.