Общо 58 учители и директори бяха обучени.

18 февруари 2019 г.: Презентация на проекта SEDIN; представяне на преподавателите и участниците; презентация на метода за Творческо обучение; презентация на Метода Монтесори (гост обучител: Роса Вила);

25 февруари 2019 г.: Методът за творческо обучение на практика; примери в различни дисциплини;

11 март 2019 г.: Методът Монтесори на практика; подготовка на средата и материалите; математика; изкуството да разказваш истории (обучение чрез сторителинг); класифициране и откриване;

18 март 2019 г.: Обсъждане на методите Монтесори и Творческо обучение. Запознаване с материали, подготвени от учители.

25 март 2019 г.: Математиката на Мария Антония Каналс. Обзор: какво предстои да се прави.
Април-май: Неприсъствено обучение. Експерименти в класните стаи. Контакти с учителите чрез WatsApp.

20 май 2019 г.: Последна сесия от курса: Презентация на придобития опит.