Над 40 учители бяха обучени в два цикъла на обучения в методите и подходите на Творческото обучение и Монтесори.

Участниците бяха учители избрани от 5 основни/начални училища (т. нар. Istituti Comprensivi) в района на Палермо.

– ICS Politeama
– ICS Amari – Roncalli – Ferrara
– E. De Amicis
– ICS Manzoni Impastato
– ICS I. Florio San Lorenzo

Също така се проведе експериментално имплементиране на неформални образователни методи в мултикултурна класна стая с 11 учители, под ръководството на учител и обучител от CISS.

Стратегията на CISS е да разпространява и прави колкото може по-ефективни социалните влияния от проектните дейности, насочени към невръстни мигранти, на местно, национално и европейско ниво.

Повечето учители преподават в мултикултурни класове с голям брой деца от мигрантски произход. Те са придобили добър мултикултурен опит и показват отлично ниво на мотивация.