В тази секция има учителски дневници, в които учителите, внедрили методите в класните си стаи, описват своя опит от внедряването.

1. Предметна област: Математика

Занятие 1

2. Предметна област: Емоции, емоционална интелигентност, подобряване на емоционалните умения на ученици, които за пръв път влизат в училище.

Занятие 2

3. Предметна област: Физика

Занятие 3

4. Предметна област: Преподаване на граматика чрез граматически символи по Метода Монтесори

Занятие 4

5. Предметна област: Преподаване на гръцки като чужд език

Занятие 5

6. Предметна област: Език

Занятие 6

7. Предметна област: Основен английски

Занятие 7

8. Предметна област: Урок по история за IV клас

Занятие 8

9. Предметна област: Преподаване на волейбол на деца от всички класове

Занятие 9

10. Предметна област: Предметна област: Пътешествието на мигриращите птици

Занятие 10

11. Предметна област: Език

Занятие 11

12. Предметна област: Лингвистични дейности: “Граматиката” на класната стая

Занятие 12

13. Предметна област: Физическо обучение във вода

Занятие 13

14. Предметна област: Език: Хлябът по света

Занятие 14

15. Предметна област: Математика

Занятие 15

16. Предметна област: Прилагане на практики от методите Монтесори и Творческо обучение по език, история, физика, социализация, изразяване

Занятие 16

17. Предметна област: Преподаване на 12-те божества на Олимп

Занятие 17