Висш институт за изследване на обществена комуникация (IHECS) провежда университетски курс (бакалавърски и магистърски) по комуникация, журналистика, обществени и културни дейности, учене през целия живот и медийна грамотност. Специфичността му е в комбинацията от солидно теоретично обучение и практика в медиите, заедно с обучение по  чужди езици. IHECS е водеща организация за научноизследователска дейност чрез съчетаване на медийна лаборатория и креативността на студентите с медийното образование и социалната отговорност. Това е проектно базирано тип „като в реалния живот“, което изправя студентите на IHECS пред местни и световни икономически, социални и екологични предизвикателства, като ги кара да създадат в междукултурен диалог и да осъзнаят по-добре собствената си културна рамка и възгледи.

 

IHECS академията – центърът за допълнително обучение, работещ съвместно с IHECS, се стреми да бъде начело на най-новите образователни постижения в областта на комуникацията и информацията и има за цел да ги разпространява. Тясно сътрудничи с белгийските обществени служби за целите на обучението и социалното приобщаване.

 

През последните няколко години институцията постави европейските въпроси в центъра на учебната си програма.

 

IHECS е ангажиран с европейските въпроси като социален и граждански играч. Това е една от осемте организации, насърчаващи Европейската инициатива за медиен плурализъм, ръководена от Международния алианс на журналистите и европейските алтернативи. Активен член е на няколко други международни мрежи като EJTA, Théophraste, AUF, фондация Ана Линдт. В сътрудничество с фондация „Чарлз Леополд Майер“ за развитието на човечеството (FPH), училището изследва нови пътища за европейска журналистика, основаващи се на синергиите между медиите и гражданското общество.

 

Департаментът ASCEPС (културно посредничество) на IHECS  фокусира дейността си върху културния сектор (културни институции и организации, подкрепа за създаване, производство на културни продукти, управление на събития и т.н.), развитие (НПО, хуманитарен сектор, социални дейности (интеграция, мрежи на асоциации, обществени мрежи и т.н.) и образование с три основни области на интервенция: медийна грамотност, алтернативни критични педагогики и учене през целия живот.

 

Успоредно с лекциите, студентите в първата си година на магистърска програма Master 1 посвещават по-голямата част от своята учебна година за работа по конкретни проекти в партньорство с местни асоциации (ASBL, младежки центрове, отворена образователна подкрепа, културни центрове и др.). IHECSlab е лаборатория за приложна комуникация на IHECS – институционалната структура, която организира и произвежда различните проекти. Тази медийна лаборатория е отворена за студенти от различни магистърски програми по комуникацията в IHECS. Това е място за мислене и реализиране на професионалната практика. Лабораторията е част от глобалната стратегия на Haute Ecole Galilée (Haute Ecole Galilée или HEG, образователната институция, към която IHECS принадлежи, заедно с други институции), подкрепяща проектно базираното обучение, иновациите и приложните изследвания.

 

Уебсайт: https://www.galilee.be