Το Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales (IHECS) ασχολείται με  πανεπιστημιακή εκπαίδευση (Προπτυχιακή και Μεταπτυχιακή) στις επικοινωνίες, την δημοσιογραφία, τις κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, και  τη συνεχή εκπαίδευση και την εκπαίδευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης .

Το  IHECS είναι ο κορυφαίος παράγοντας  στην έρευνα δράσης, που έχει στόχο να συνδυάσει  το εργαστήριο μέσων μαζικής ενημέρωσης (media laboratory) και την δημιουργικότητα των φοιτητών με την εκπαίδευση στα μέσα και την κοινωνική ευθύνη. Αυτή η μάθηση που στηρίζεται στην έρευνα επίλυσης προβλημάτων  της ‘πραγματικής ζωής’ (project-based learning), κάνει τους  φοιτητές να του IHECS να συνειδητοποιήσουν τις τοπικές και παγκόσμιες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, βοηθώντας τους να βιώσουν τον διαπολιτισμικό διάλογο και να καταλάβουν περισσότερο το δικό τους πολιτισμικό πλαίσιο και απόψεις.

 

Η Ακαδημία IHECS , το κέντρο συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης  λειτουργεί από κοινού με το IHECS, επιδιώκει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εκπαιδευτικών εξελίξεων στις επικοινωνίες και την τεχνολογία πληροφοριών και έχει στόχο να τις διαδώσει.  Συνεργάζεται στενά με τις δημόσιες υπηρεσίες του Βελγίου με στόχο την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη.

 

Τα τελευταία χρόνια, ο οργανισμός έχει βάλει τα Ευρωπαϊκά θέματα στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού του προγράμματος.

 

Το IHECS συμμετέχει στα Ευρωπαϊκά θέματα ως με κοινωνική συνείδηση  μέλος. Ήταν ένα από τους οκτώ κύριους οργανισμούς που προώθησαν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για  τον Πλουραλισμό των Μέσων, που βρίσκεται υπό την εποπτεία της Διεθνούς Ένωσης Δημοσιογράφων και Ευρωπαίων Εναλλακτικών( International Alliance of Journalists and European Alternatives). Είναι ενεργό μέλος πολλών άλλων διεθνών δικτύων όπως το EJTA, Théophraste, το AUF, το Ίδρυμα Ana Lindt. Σε συνεργασία με το  Charles Leopold Mayer Foundation for the Progress of Humankind (FPH),  το σχολείο αναζητά νέες διαδρομές για την Ευρωπαϊκή δημοσιογραφία, στηριζόμενο σε συνεργασίες ανάμεσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την  κοινωνία των πολιτών.

 

Το τμήμα IHECS ASCEP (πολιτιστική παρέμβαση) επικεντρώνεται στην εκπαίδευση  στον πολιτισμικό τομέα (πολιτιστικά ιδρύματα και οργανισμοί, υποστήριξη για τη δημιουργία, παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων,  διοργάνωση εκδηλώσεων, κλπ)  στην ανάπτυξη (Μη Κυβερνητικών Οργανισμών,  ανθρωπιστικού τομέα, βιώσιμης ανάπτυξης, περιβαλλοντικών θεμάτων, κλπ), καθώς και στην κοινωνική δράση  (κοινωνική ενσωμάτωση, δίκτυα συνεργασίας, δημόσια δίκτυα, κλπ.) και στην εκπαίδευση  σε τρεις κύριους τομείς παρέμβασης  : την εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας, τις  εναλλακτικές  μεθόδους κριτικής παιδαγωγικής  και την δια βίου μάθηση.

 

Παράλληλα με τις διαλέξεις, οι μαθητές κατά το πρώτο έτος τους στο προπτυχιακό  (Master 1)  αφιερώνουν το περισσότερο ακαδημαϊκό έτος  (τρεισήμισι μέρες την εβδομάδα) στη δημιουργία προγραμματων σε συνεργασία με τοπικούς οργανισμούς  (ASBL, κέντρα νέων, στήριξη στην ανοικτή εκπαίδευση, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) .Το IHECSlab είναι το εργαστήριο εφαρμοσμένης επικοινωνίας του IHECS, η θεσμική δομή του οργανώνει και  δημιουργεί  αυτά τα πρότζεκτ. Αυτό το ερευνητικό εργαστήριο  των media είναι ανοικτό για φοιτητές με διαφορετικές  προπτυχιακές σπουδές στην επικοινωνία στο IHECS. Είναι ένας χώρος για να σκεφτεί και να συνειδητοποιήσει κάποιος την επαγγελματική του δραστηριότητα. Το εργαστήριο είναι τμήμα της παγκόσμιας στρατηγικής  του Haute EcoleGalilée (Haute EcoleGalilée ή HEG, είναι ο εκπαιδευτικός οργανισμός στον οποίο ανήκει το IHECS, μαζί με άλλα ινστιτούτα) που υποστηρίζουν την διδασκαλία που βασίζεται στην έρευνα επίλυσης  προβλημάτων της πραγματικής ζωής (project-based teaching), την καινοτομία και την εφαρμοσμένη έρευνα.

 

Ιστοσελίδα: https://www.galilee.be