Το WMI είναι ένα διεθνές  Μοντεσσοριανό εκπαιδευτικό κέντρο που ιδρύθηκε το 1999. Το WMI εκπαιδεύει εκπαιδευτικούς  και αναπτύσσει ειδικά online συστήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους  γονείς των Μοντεσσοριανών σχολείων .

 

Στόχος του Waterpark Montessori International (WMI) είναι να ερμηνεύσει το έργο της Maria Montessori (1870-1952) επισημαίνοντας την φιλοσοφία της  ζωής σε όλες τις ηλικίες με πραγμάτωση και χαρά, σεβασμό για τους άλλους και το περιβάλλον και αφοσίωση στην ειρήνη.

 

Το WMI  εργάζεται για το στόχο αυτό καταρτίζοντας και εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτικούς ενημερώνοντας τα Μοντεσσοριανά σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς, τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και τους γονείς , αναπτύσσοντας προγράμματα λογισμικού για τους εκπαιδευτικούς, τα σχολεία και τους μαθητές και οργανώνοντας σεμινάρια και έντυπο υλικό. Το δίπλωμα Montessori βασίζεται σε 4 εκπαιδευτικές ενότητες και είναι ένας συνδυασμός online μάθησης και εντατικών εργαστηρίων. Εργαζόμαστε για να διατηρήσουμε ευέλικτη την κατάρτιση μας ώστε οι μαθητές μας να μπορούν να έχουν ποιοτική Μοντεσσοριανή κατάρτιση ενώ διατηρούν τον τρόπο ζωής τους.

 

Αυτή τη στιγμή, διαθέτουμε προσωπικό πλήρους απασχόλησης  4 ατόμων και μερικής απασχόλησης 8 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών της  Μοντεσσοριανής αγωγής σε διάφορα εμπειρικά στάδια, καθώς και προσωπικό για τη γραμματεία και τεχνικό προσωπικό. Ο διευθυντής και ιδρυτής μας, Clare Healy Walls, διαθέτει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας ως Μοντεσσοριανή εκπαιδεύτρια και έχει εκπαιδεύσει την ομάδα των εκπαιδευτών μας.  Είναι ιδρυτικό μέλος της Montessori Europe και έχει εργαστεί για πολλά χρόνια για την επίτευξη των προτύπων της Μοντεσσοριανής εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

 

Έχουμε καταρτίσει ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών στη Νορβηγία από το 1999. Και εδώ είμαστε υπεύθυνοι για την κατάρτιση ενός μεγάλου ποσοστού Μοντεσσοριανών εκπαιδευτικών. Η Μοντεσσόρι είναι αναπόσπαστο μέρος της δημόσιας παιδείας στη Νορβηγία.  Μεταξύ άλλων επίσης έχουμε καταρτίσει  εκπαιδευτικούς στην Ιρλανδία, τη Γαλλία και Λιθουανία και οι μαθητές μας προέρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου.

 

Έχουμε υποβάλλει αίτηση για την διεθνή πιστοποίηση Montessori στο MACTE (Montessori Accreditation Council for Teacher Education- Συμβούλιο Μοντεσσοριανής Πιστοποίησης για Εκπαιδευτικούς) και περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία  μέσα στο 2018. Το WMI παρέχει επίσης ψηφιακές λύσεις για τα Μοντεσσοριανά σχολεία μέσω της  Flex Montessori, μια πλατφόρμα διαδικτυακής τάξης  σχεδιασμένη ειδικά για τη Μοντεσσοριανή Εκπαίδευση. Τέλος, το WMI είναι  ο δημιουργός των Waterpark Books –εκδόσεων για την Μοντεσσοριανή αγωγή και την αγωγή των γονέων του Clare Healy Walls.

 

Ιστοσελίδα: https://www.waterparkmontessori.eu