Семинарът за обучители по SEDIN беше проведен между 22-ри и 24-ти октомври 2018 г. в Дъблин (Ирландия). Програмата беше структурирана от Университета в Жирона и проведена от Waterpark Montessori International (WMI) и Центъра за образование и театрални изследвания, които представиха методите. Общо 15 обучители се включиха, заедно с членовете на екипите на организациите партньори.

Цели на обучението:

– Разбиране на основните принципи на Творческото обучение
– Разбиране на философията на метода Монтесори
– Овладяване на умения за независимо използване на методите и адаптирането им към конкретни нужди
– Създаване на занятия и образователни дейности, изпозвайки основните принципи на методите
– Усвояване на умения за обучаване на учители и адаптиране на принципите на методите към конкретни нужди
– Възможност за предоставяне на съдържанието на програмата ефективно в национални обучения на учители

Всички участници бяха силно мотивирани преподаватели и образователни лидери, което допринесе за по-нататъшния трансфер на практики и за постигане на устойчивост.

Дейностите на семинара включваха въвеждащи презентации, които дадоха на участниците общ поглед върху добрите практики. След това обучението стана изцяло практическо, като участниците се включиха в дейности по двата метода и накрая създадоха свои уроци. Програмата предостави възможност за дискусии по прилагането на педагогиките.

Участниците определиха обучението като полезно, с много информация и бяха доволни от практическия му подход. Семинарът беше успешен и постигна целите, които си беше поставил, включително и за създаване на ентусиазъм във връзка с методите.