Две обучения бяха организирани от Кекапел в Калони (17 и 31 март 2019 г.) и Митилни (16 и 30 март 2019 г.). Обученията бяха проведени с една и съща програма, като първата сесия във всяко беше с основен фокус върху методът Монтесори, а втората комбинира Творческото обучение и Монтесори в интерактивни сесии.

Третото обучение беше проведено в Атина, организирано от Action Synergy & Център за образование и театрални изследвания (30-31 март 2019 г.). Сред участниците бяха учители от мултикултурни и общообразователни училища, представители на НПО, работещи с деца-мигранти, студенти от университети и учители в детски градини.

Общо 40 учители взеха участие в присъствени обучения в Гърция с двудневна програма. Учителите получиха отпечатани обучителни материали и бяха много ентусиазирани и амбицирани да използват материалите и знанията, което са получили, в класните си стаи.