Kekapel tarafından Kalloni’de (17 ve 31 Mart 2019) ve Midilli’de (16 ve 30 Mart 2019) iki eğitim oturumu düzenlendi. Eğitimler aynı programla, ilk oturumlar ağırlıklı olarak Montessori yöntemine, ikincisi ise Yaratıcı öğrenme ve Montessori’yi etkileşimli oturumlarda birleştirerek gerçekleştirildi.

Atina’da Action Synergy ve Kentro Spudon Laikou Tiyatrosu (30-31 Mart 2019) tarafından üçüncü bir eğitim düzenlendi. Katılımcılar arasında çok kültürlü ve ana akım okullarından öğretmenler, mülteci çocuklarla çalışan STK temsilcileri, üniversite öğrencileri ve anaokulu öğretmenleri vardı.

Yunanistan’da 2 günlük programla yüz yüze eğitimlere toplam 40 öğretmen katıldı. Öğretmenler basılı eğitim materyalleri aldı ve sınıflarında edindikleri materyalleri ve bilgileri uygulama konusunda çok hevesli ve istekliydiler.