Proje aşağıdakileri tanımlamak için bir durum analizi araştırması düzenlemiştir: (i) mülteci / göçmen / azınlık çocuklarının ilkokullara katılımıyla ilgili durum, (ii) bu çok kültürlü okullarda uygulanmakta olan didaktik yöntemler, (iii) bu okullarda eğitim veren öğretmenlerin izlediği mesleki gelişim programlarının düzeyi ve içeriği(iv) mülteci / göçmen / azınlık çocuklarının okullara entegrasyonuna ilişkin karşılaştıkları temel sorunlar, (v) eğitim sisteminin bu mülteci / göçmen / azınlıktaki çocukların dahil edilmesine yaklaşımı. Araştırma, uygulayıcı ortak ülkelerde (Yunanistan, İtalya, İspanya, Bulgaristan ve Türkiye) göçmen ve azınlık geçmişinden çok sayıda çocuğu olan okullarda öğretmenler ve okul müdürleri ile görüşmeler yoluyla yapılmıştır.

Burada karşılaştırmalı raporu ve ulusal raporları her bir ortak ülkenin bulgularıyla bulabilirsiniz.

Karşılaştırmalı Rapor

Durum Analizi Bulgaristan

Durum Analizi Yunanistan

Durum Analizi Türkiye

Durumsal Analiz İspanya

Durum Analizi İtalya