Yaratıcı Öğrenme Yöntemi, sınıfta öğrenmeyi teşvik etmek için tiyatro tekniklerinin kullanılmasına dayanan bir yöntemdir. İlkokul ve ortaokul çocukları için geliştirilmiştir ve çocukların pasif dinleyici olmasıyla karşılaştırıldığında öğrenme sürecine aktif olarak katıldıklarında daha iyi öğrenmeleri prensibine dayanmaktadır. Bu okul çağlarında tiyatro tekniklerinin kullanılmasının çocukların okul performansının iyileştirilmesinde çok etkili olduğu kanıtlanmıştır (örneğin, Kieran Egan, Dewey ve Jean Piaget’in çalışmalarına bakınız). Aynı zamanda dilbilimsel zeka, mantıksal (akıl yürütme) zeka, mekansal zeka, bedensel-kinestetik zeka, kişilerarası zekâ, içsel zekâ ve natüralist zekaya hitap eder. Sınıfı daha cazip kılar ve sınıftaki öğrencilerin aktif katılımını geliştirir ve bu şekilde çocukların eğitim performanslarını geliştirir.

Yaratıcı Öğrenme Yönteminin amacı, okul müfredatında tiyatroyu bağımsız olarak kullanmanın teşvik edilmesi değil okulun ana konularına (dil, matematik, fizik vb.) tiyatro tekniklerini yerleştirmek ve okul müfredatının belirli konularının öğrenilmesini teşvik etmektir.  Taklit, hareket, rol yapmanın ve bu şekilde çocuğun kendi çevresiyle iletişim kurmayı seçtiği ve ondan öğreneceği yollar olduğu ortak pedagojik anlayışa dayanır. Tiyatro, çeşitli sanatsal ifade biçimlerinin buluşma yeri olarak, çocuğa kendi eğilimlerini ve ilgilerini keşfetme, kişiliğini ortaya çıkarma fırsatı verir.

Bir etkinlik olarak, kolektif olarak, çocuğun sosyalleşmesini, çocuğu iletişime ve takım ruhuna “bağımlı” kılar. Yaratıcı Öğrenme Yöntemi, 10 adımda öğretmene, okul müfredatı temelinde kendi senaryolarını oluşturmak ve onu sınıfta kullanmak için bilgi ve yönergeler sağlar. Aynı zamanda, yaratıcı öğrenmeden geleneksel öğrenmeye ve değerlendirme yönlerine geçişi yönetecek yönergeler de içerir; Dil, Tarih, Coğrafya, Fizik, Matematik ve Muhtelif dersler gibi 6 farklı kategoride düzenlenen senaryo örneklerinin öğretmenlerine sunar. Yaratıcı Öğrenme Yöntemi burada bulunabilir. Şu anda halihazırda bazı ana okullarda kullanılmaktadır, ancak çok kültürlü okullara aktarılabilinirse çok etkili olacaktır.

Click to open the pdf Creative Learning method in Turkish