На ниво ЕС

 • Превръщане на популяризирането и прилагането на практики, базирани на доказателства, в политически приоритет, и разпространяване на методологии, като SEDIN, които са доказано успешни в класната стая.
 • Продължаващо финансиране на проекти като SEDIN, заради допълнителната стойност, която носят на преподавателите в различните части на Европа да се учат един от друг и защото за някои региони европейските програми може да са единствен източник за финансиране на подобни инициативи.
 • Подобряване на координацията и диалога между Европейската комисия и националните образователни министерства. Често обещаваща инициатива, финансирана от Комисията, не получава последваща подкрепа от националните правителства.

На национално ниво

 • Упълномощаване, промотиране и осигуряване на насоки за професионално развитие в цялата страна за включване на креативни методологии.
 • Адаптиране на националната система за оценяване, за да се следи участието на децата в работа с подобни методи, както и да се оценява обучението и социалните компетентности, които те развиват.
 • Увеличаване или създаване на финансови потоци, които спомагат за сътрудничеството между местните организации, училища и учени да развиват, оценяват и модифицират практики, които подобряват ученето.
 • Осигуряване на устойчиви възможности за подобни проучвания и развитие, вместо еднократни; обезпечаване на качествен контрол, за да е сигурно, че инициативите се реализират.
 • Отдалечаване вземането на решения от центъра и овластяване на училищата да участват в инициативи като тези, без да се налага учителите да искат разрешение.
 • Фокусиране върху създаването на демографски баланс в училищата, за да се затвори пропастта между някои училища, които имат 90% деца от мигрантски или малцинствен произход, и други, които имт 10%.
 • Намаляване размера на класовете за по-добро протичане на груповата работа.

На местно ниво

 • Организиране на редовни програми за професионално развитие в училищата, за да могат практики като SEDIN да станат популярни навсякъде.
 • Осигуряване на достъп и напътствия за училищата да планират професионалното развитие и обучение. Осигуряване на ментор/обучител, който да подпомага въвеждането на нови практики, както и продължаващо професионално развитие на кадрите в училище. В идеалния случай, всяко училище би трябвало да има такъв специалист.

Мултиплициране на примера на някои местни власти, които насърчават директорите на училища да прилагат практики, които са доказано ефективни и осигуряват (ко)финансиране за подкрепа на въвеждането.