Το πρώτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 20 εκπαιδευτικών από 10 δημόσια σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) στις 14/15 Νοεμβρίου 2018 στην Καρσιγιάκα /Σμύρνη.

Το δεύτερο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 30 εκπαιδευτικών 10 διαφορετικών δημόσιων σχολείων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) στις 23/24 Μαΐου 2019 στην Καρσιγιάκα / Σμύρνη.

Το τρίτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 25 εκπαιδευτικών 10 διαφορετικών δημόσιων σχολείων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) στις 11/12 Σεπτεμβρίου 2019 στην Καρσιγιάκα / Σμύρνη.

Οι συμμετέχοντες ήταν πολύ ενθουσιασμένοι και εντυπωσιάστηκαν από το εκπαιδευτικό υλικό. Τα σχόλια που ελήφθησαν μετά την αξιολόγηση των εκπαιδεύσεων ήταν πολύ θετικά.