Πάνω από 40 εκπαιδευτικοί εκπαιδεύτηκαν σε δύο κύκλους εκπαίδευσης σχετικά με τις μεθόδους και τις προσεγγίσεις της Δημιουργικής Μάθησης και της μεθόδου Μοντεσσόρι.

Οι συμμετέχοντες περιλάμβαναν εκπαιδευτικούς που επιλέχθηκαν από 5 διαφορετικά Δημοτικά / Γυμνάσια (τα λεγόμενα Istituti Comprensivi) στο Παλέρμο:

– ICS Politeama
– ICS Amari – Roncalli – Ferrara
– E. De Amicis
– ICS Manzoni Impastato
– ICS I. Florio San Lorenzo

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μια πρώτη πειραματική εφαρμογή σε πολυπολιτισμική τάξη με 11 εκπαιδευτικούς, με επικεφαλή τον δάσκαλο της τάξης και έναν ειδικό εκπαιδευτή από το CISS σε μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης (III B Federico II – ICS POLITEAMA).

Η στρατηγική CISS, χρησιμοποιήθηκε για να πολλαπλασιάσει και να κάνει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό τον κοινωνικό αντίκτυπο των δράσεων του έργου της, που απευθύνονται σε ανήλικους μετανάστες σε τοπική, περιφερειακή, εθνική και ευρωπαϊκή κλίμακα.

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δίδασκαν σε πολυπολιτισμικές τάξεις, με σχετική παρουσία μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο.