Εκπαιδεύτηκαν συνολικά 58 εκπαιδευτικοί και διευθυντές.

18 Φεβρουαρίου 2019 – Παρουσίαση του προγράμματος SEDIN:
παρουσίαση εκπαιδευτών και συμμετεχόντων, παρουσίαση της μεθόδου της Δημιουργικής Μάθησης, παρουσίαση της μεθόδου Μοντεσσόρι (προσκεκλημένη καθηγήτρια: Rosa Vila).

25 Φεβρουαρίου 2019 – Η μέθοδος της Δημιουργικής Μάθησης στην πράξη: παραδείγματα σε διαφορετικούς κλάδους.

11 Μαρτίου 2019 – Η μέθοδος Μοντεσσόρι στην πράξη:
Προετοιμασία του περιβάλλοντος και των υλικών, μαθηματικά, η τέχνη της αφήγησης ιστοριών (μάθηση με βάση την αφήγηση ιστοριών), ταξινομήστε και ανακαλύψτε.

18 Μαρτίου 2019 – Η μέθοδος Μοντεσσόρι και η Δημιουργική Μάθηση σε προβληματισμό:
επαφή με υλικά που δημιουργήθηκαν από εκπαιδευτικούς.

25 Μαρτίου 2019 – Τα μαθηματικά της Maria Antònia Canals
Απρίλιος-Μάιος 2019: Δεν απαιτήθηκε η προσωπική παρουσία. Πειραματισμός στην τάξη. Παρακολούθηση μέσω WhatsApp

20 Μαΐου 2019 – Τελευταία συνεδρία του μαθήματος: Παρουσίαση των εφαρμογών.