Развиване на методология

Целите на тази дейност са следните:
-Адаптация на избраните методи за прилагане в мултикултурни училища с голям брой деца-бежанци
-Създаване на обучение/насоки за учителите за прилагането на методите в техните училища
Създава се упътване за въвеждане на учителите в прилагането на метода стъпка по стъпка.

 

Подготовка на обучители

Главната цел на тази дейност да подготви обучители по адаптираните методи с цел предоставяне на необходимите умения за предаването на методите на учители в мултикултурни училища в страните от проекта (и в по-широк план).

Подготовката на учители се организира по смесен метод (обучение лице в лице и електронно обучение). Семинарът се организира в рамките на третата международна среща по проекта SEDIN в Ирландия.

 

Обучение на учители

Тази дейност предполага организиране на обучение за учители по избраните методики с цел подобряване на интеграцията на децата-бежанци. Обучението се провежда от подготвените обучители в рамките на WP 3 (Работен пакет 3). Обучението се организира както на семинари лице в лице така и с помощта на електронното обучение. Предвижда се общо около 500 учители да преминат обучението (250 лице в лице и 250 чрез е-обучение).

 

Мониторинг (наблюдение) на приложението

В рамките на този работен пакет, учителите, преминали обучение по WP4 (работен пакет 4), прилагат на практика методите в училище, като задължителна част от обучителната програма. Разработва се мрежа за свързване между учителите, които участват в проекта. Очакваме около 9000 ученици да се възползват от изпълнението на проекта.