Ανάπτυξη της μεθοδολογίας

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε έρευνα για την ανάλυση της παρούσας κατάστασης και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια αυτής δραστηριότητας έγινε προσαρμογή καλών πρακτικών, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί η μεθοδολογία σε πολυπολιτισμικά σχολεία με υψηλό αριθμό παιδιών προσφύγων.

Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας προσαρμογής, δημιουργήθηκε ένας οδηγός για να καθοδηγήσει βήμα προς βήμα τους εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή της μεθόδου.

Κάντε κλικ για να ανοίξετε το pdf Waterpark Montessori International

Κάντε κλικ για να ανοίξετε το pdf της μεθοδολογίας της Δημιουργικής Μάθησης

 

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, το πρόγραμμα εκπαίδευσε εκπαιδευτές πάνω στις προσαρμοσμένες μεθόδους προκειμένου να τους παρέχει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη μεταφορά των μεθόδων σε εκπαιδευτικούς πολυπολιτισμικών σχολείων στις χώρες τους και στην Ευρώπη (γενικά). Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών οργανώθηκε στο Δουβλίνο στο πλαίσιο της 3ης διακρατικής συνάντησης.

Δουβλίνο, Οκτώβριος 2018

 

Eκπαίδευση Εκπαιδευτικών

Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, οργανώθηκε η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις μεθόδους που επιλέχθηκαν προκειμένου να προωθηθεί η καλύτερη ένταξη των παιδιών προσφύγων. Η εκπαίδευση διοργανώθηκε τόσο μέσω δια ζώσης σεμιναρίων όσο και μέσω της χρήσης της εξ αποστάσως εκπαίδευσης. Περισσότεροι από 1.000 εκπαιδευτικοί μπόρεσαν να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά εργαστήρια.

Εκπαιδεύσεις

 

Παρακολούθηση της εφαρμογής

Οι εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί έχουν εφαρμόσει τις μεθόδους στην τάξη με τους μαθητές τους. Έχουν χρησιμοποιήσει όλη τη δημιουργικότητά τους για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν εμπνευσμένα σχέδια μαθημάτων που ενθουσίασαν τους μαθητές και έκαναν την τάξη ακόμα πιο δημιουργική και χωρίς αποκλεισμούς.

Εμπειρία από την εφαρμογή στην τάξη