UdiGitalEdu е изследователска група в Университета в Жирона.  Екипът работи по проекти в полето на образованието, технологиите и международното развитие с мултидисциплинарен подход; всеки член на екипа има различен изследователски опит, както от областта на науките и технологиите така и от тази на хуманитаристиката.

 

UdiGitalEdu създава учебни преживявания (ситуации) за деца и младежи като комбинира технологии, науки и изкуства с цел насърчаване на творческото и критическото мислене както и екипната работа. Групата е особено съсредоточена на новопристигнали мигранти деца в непривилигеровани общности.

 

Начинът по който UdiGitalEdu разбира учебния процес е силно повлиян от имена като  Dewey, Piaget, Vygotsky, Freire, Montessori, Papert и Resnick. Използва модел, вдъхновен от теориите на обществения конструктивизъм, конструкционизъм и конективизма, а също и от образователните подходи и модерни движения като свързано обучение и културата на създателя. Глобалното гражданско образование и образованието на промяната също са стълбове на всички  UdiGitalEdu инициативи.

 

През последните седем години UdiGitalEdu развива няколко проекта за насърчаване на социалното приобщаване като подема дейности за творческо обучение за училища в неравностойно положение.

 

UdiGitalEdu принадлежи на Университета в Жироа, който е обществена институция, която се стреми към изключителност в преподавателската и изследователската дейност, както и към участие в процеса на обществено развитие чрез творчество, трансмисия, разпространение и критично отношение към науките, технологиите и хуманитарните дисциплини, обществените науки и изкуствата.

 

Университетът се намира в град Жирона и е част от Каталунската система на публични университети. Има повече от 13 хил. студенти и около 3000 служители. Предлага обучителни програми за висше образование от първа, втора и трета степен и същевременно е добре поставен по отношение на изследователската продуктивност, свързана с технологиите за изследване и развитие в трансферни проекти.

 

Уебсайт: Website: http://udigital.udg.edu