UdiGitalEdu, Girona Üniversitesi’nde bir araştırma grubudur. Ekibi, multidisipliner bir yaklaşımla Eğitim, Teknoloji ve Uluslararası Kalkınma alanlarında projeler geliştirir; takım üyeleri, hem Bilim&Teknoloji hem de Beşeri Bilimler’den çok farklı araştırma geçmişlerine sahiptir.

 

 

UdiGitalEdu, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve takım çalışmasını teşvik etmek amacıyla, Teknoloji, Bilim ve Sanat’ı birleştirerek çocuklar ve gençler için öğrenme deneyimleri tasarlar. Grup özellikle yeni gelen göçmen çocuklar ve yetersiz hizmet gören topluluklara odaklanmaktadır.

 

 

UdiGitalEdu’nun öğrenmeyi anladığı yol, Dewey, Piaget, Vygotsky, Freire, Montessori, Papert ve Resnick gibi isimlerden çok etkilenir. Onun modeli, Sosyal Yapısalcılık, İnşacıcılık veya Bağlanmacılık gibi teorilerden ve aynı zamanda Bağlantılı Öğrenme ve Maker Kültürü gibi eğitimsel yaklaşımlar ve modern hareketler tarafından esinlenerek esinlenmiştir. Küresel Vatandaşlık Eğitimi ve Fark Yaratan Eğitim de tüm UdiGitalEdu girişimlerinin temel direkleridir.

 

Geçen yedi yıl boyunca, UdiGitalEdu, dezavantajlı okullar için yaratıcı öğrenme etkinlikleri tasarlayarak sosyal içermeyi teşvik etmek için çeşitli projeler geliştirdi.

 

UdiGitalEdu, öğretim ve araştırma alanında mükemmelliğe adanmış bir kamu kurumu olan Girona Üniversitesi’ne aittir ve bilim, teknoloji, beşeri bilimler, sosyal bilimler ve sanat ile ilgili bilgilerin yaratılması, iletilmesi, yayılması ve eleştirilmesi yoluyla toplumun ilerlemesine ve gelişmesine katkıda bulunur.

 

Katalonya ve Katalan kültüründen köklü olan UdG, bölgenin başlıca ekonomik ve kültürel motorlarından biridir. Aynı zamanda, tüm gelenek ve kültürlere evrensellik ve açıklık misyonunu sürdürmektedir.

 

Girona şehrinde bulunur ve Katalan kamu üniversitesi sisteminin bir parçasıdır. 13.000’den fazla öğrencisi ve yaklaşık 3.000 çalışanı var. UdG, birinci, ikinci ve üçüncü derece yüksek eğitim programları sunmaktadır ve aynı zamanda, araştırma üretkenlik göstergelerinde iyi konumlanmış ve ilgili Ar-Ge teknoloji transferi projeleri yaratmaktadır.

 

Web sitesi: http://udigital.udg.edu