Разработване на Методология

В рамките на тази дейност в проекта беше проведен анализ на контекста, а след това добрите практики бяха адаптирани, за да може да бъдат прилагани в мултикултурни училища с висок брой деца, чиито майчин език е различен от езика, говорен в класната стая.

В резултат на адаптацията, бяха изработени ръководства, които да подпомагат стъпка по стъпка учителите в прилагането на методите.

Натиснете тук, за да отворите Waterpark Montessori International

Натиснете тук, за да отворите методология за Творческо обучение

 

Обучение на обучители

В рамките на тази дейност, проектът подготви обучители по адаптираните методи, за да им предостави уменията, необходими за предаването на методите на учители в мултикултурни училища в техните страни и в Европа (като цяло). Обучението на обучителите беше организирано в Дъблин в рамките на Третата международна среща.

октомври 2018 г., Дъблин

 

Обучение на учители

През този етап от проекта бяха организирани обучения на учители в избраните методи, за да могат те по-добре да интегрират децата в мултикултурните класове. Обученията бяха организирани както чрез семинари “лице в лице”, така и чрез електронно обучение. Повече от 1000 учители участваха в уъркшопите.

Обучения

 

Наблюдение на внедряването

Обучените учители използваха методите в работата със своите ученици. Използваха своята креативност, за да развият вдъхновяващи планове на уроци, които ентусиазираха учениците и допринесоха за по-творчески и приобщаващи класни стаи.

Опит от внедряване в класната стая