Методът за творческо учене използва театрални техники за стимулиране на учебния процес в класната стая. Развит е за начален етап на образование и е базиран на схващането, че децата учат по-добре, ако са активно въвлечени в образователния процес, а не като пасивни слушатели. Използването на театрални техники в основното училище е доказано ефективно за подобряването на образователните постижения на децата (вижте пример в работата на Kieran Egan, Dewey и Jean Piaget).  Методът се занимава едновременно с езиковата компетентност, логиката (разума), пространствената и двигателната компетентност, междуличностната и вътрешно-емоционалната компетентност и естествения интелект. Това прави класната стая по-привлекателна и насърчава активното участие на учениците, като по този начин подобрява образователния процес за децата.

Целта на метода за творческо учене не е да насърчи независимо използване на театъра в учебните програми, а да внедри театрални техники в изучаването на основните предмети в училище (езици, математика, физика и др.), за да насърчи учебния процес при специфични теми от програмата. Методът се основава на общопедагогическия принцип, според  който имитацията, действието, ролевата игра са начините, които детето спонтанно избира за комуникация със средата, от която също учи. Театърът, който събира в едно много различни форми на творческо изразяване, предоставя на детето възможност да изследва своите естествени наклонности и интереси и така да разгърне своята личност.

Това е дейност, която предполага колективна работа, която благоприятства социализацията на детето и го учи на комуникационни умения и и отборен дух. Методът на творческото обучение включва 10 стъпки и предоставя на учителя информация и насоки, за създаване на собствен сценарий, въз основа на учебна програма и да го използва в класната стая. Той също така включва насоки за управление на прехода от творческо обучение към традиционната оценка на образователните резултати. Той предлага на учителя примери за сценарии, организирани в шест категории: Език, История, География, Физика, Математика и Разни. Методът за творческо обучение на творци може да се намери тук. Понастоящем се използва в някои основни училища, но има потенциал да бъде особено ефективен в мултикултурни училища.

 

Кликнете, за да отворите pdf Методиката за творческо обучение