Проектът организира проучване и ситуационен анализ, за да идентифицира: (i) ситуацията, свързана с децата бежанци/мигранти/от малцинства в началното образование; (ii) дидактическите методи, които се прилагат в момента в мултикултурни училища, където се обучават такива ученици; (iii) нивото и съдържанието на програми за професионално развитие, които следват учителите, преподаващи в тези училища; (iv) основните проблеми пред децата бежанци/мигранти/от малцинства в интеграцията им в училище; (v) подходът на образователната система към приобщаването на тези деца. Проучването е направено чрез интервюта с учители и директори на училища в партньорските държави (Гърция, Италия, Испания, България и Турция).

Тук можете да видите сравнителният доклад и националните доклади с резултатите от всяка страна-партньор.

Сравнителен доклад

Ситуационен анализ България

Ситуационен анализ Гърция

Ситуационен анализ Турция

Ситуационен анализ Испания

Ситуационен анализ Италия