Центърът за висше образование по театрални форми е нестопанска, изследователска организация, специализирана в традиционните занаяти / театрални / образователни дейности, включващи художествени дейности с образователна цел, практически (образователни или рехабилитационни) семинари и много други.

Центърът има значителен преподавателски опит в областта на изкуствата, музиката, танца, театъра и културата. Има опит по проекти на ЕС и международните сътрудничества (регистрирани с номер на снимка и валидирани в ECAS PORTAL) и в миналото участва в много проекти в областта на културата, Leonardo, Socrates / Minerva и Младежта в действие.

Центърът е разположен в реставрирана неокласическа сграда в центъра на Атина и разполага със собствена театрална сграда с 2 сцени. Напълно е оборудван за семинари и работни срещи, пряко свързани с изкуствата, театъра, обучението на учители / педагози, както и за различни социални дейности. Разполага със собствен гардероб на театрални костюми, маски, шапки и аксесоари. Центърът има значителен опит в отношенията между изкуствата, театъра и образованието.

Центърът има значителен опит във връзките между изкуствата, театъра и образованието. Центърът е съавтор на метода за креативно учене. Накратко, това е метод, който позволява на начален  учител да използва театрални техники, за да преподава на своите ученици (www.creativitylearning.eu). Методът се прилага в няколко училища в Атина, Италия, България и други страни в иновативни училища.

Уебсайт: http://theatrestudies.gr