CISS е неправителствена организация, основана през 1985 година, активна в областта на солидарността и международното сътрудничество за развитие; призната е италианското министерство на външните работи през 1989-а година, а от 1988-а работи съвместно с Европейската комисия.

Предвид присъствието ѝ в част от Европа със съществени проблеми на развитието, CISS работи на местно равнище, най-вече в Сицилия, където се намира седалището на организацията; дейностите на организацията в този регион са насочени към младите хора с ограничени възможности и мигрантите (включително имигрантите и децата).

Трите основни области на действие на тази НПО са:
а) проекти и дейности базирани на солидарност и международно сътрудничество;
б) образователни проекти и дейности,  обучения и обществена осведоменост;
в) Проекти и дейности за социално-икономическо развитие, включващи млади хор, ученици, студенти и мигранти.
CISS е изпълнил около 60 дългосрочни проекти и над 220 краткосрочни в Боливия, Бразилия, Куба, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Венецуела, Алжир, Мароко, Тунис; Египет, Ливан, Палестина, Конго РР, Етиопия, Кот д’Ивоар, Кения, Мавритания, Република Конго, Судан; Албания, Р Македония, Шри Ланка и Нигерия.

CISS има дългогодишен опит в областта на междукултурния обмен и мобилност, работа с млади хора и ученици, неформално образование. CISS насърчава обмена на добри практики с млади хора и възрастни с фокус върху използването на алтернативни образователни инструменти за младежкото лидерство и активизъм в трудни ситуации. CISS организира лятно училище, за да даде възможност на младите хора и работещите с млади да споделят знания, опит, най-добри практики, инструменти на методологии.

От 2000 г. CISS е акредитирана НПО от Италианската национална агенция за младежта (2014-1-IT03-KA110-004318), която координира EVS. CISS има значителен опит в организирането на младежки обмени и обучения като изпращаща или приемаща организация в рамките на Еразъм +.

CISS провежда няколко обучителни и образователни проекта, насочени към групи в неравностойно положение. В момента CISS координира образователна програма в Палестина, насочена към приобщаващото образование за деца и младежи със специални нужди. През изминалата година CISS създаде център за подпомагане на деца с увреждания и техните майки в маргинализирана част от Куба, Централна Америка. В Палермо CISS работи в няколко училища чрез проекта Non uno di den, ma ognuno a suo modo, финансиран от Fondazione con il Sud; една от полетата на дейност в проекта е междукултурното и приобщаващо образование за мигранти и студенти със специални нужди. На Западните Балкани CISS завърши през 2017 г. проекта „Модели за защита на човешките права в училище“ в Република Македония; чрез този проект CISS въведе експериментални лаборатории за образование по човешки права в 8 средни училища в държавата. В Италия CISS започна през април 2017 г. проект, насочен към социалното приобщаване на непълнолетните мигранти без придружители, които се настаняват в приемни центрове в различни райони на Сицилия (Палермо и Месина); този проект е озаглавен MAPNET и ще експериментира нови методи за дългосрочно интегриране на непълнолетни мигранти в общностите домакини.

Уебсайт: http://www.cissong.org