Центърът за професионално обучение на  Лесбос е основан през 1995 г. Основен акционер в компанията е Северно Егейско регионално правителство. KEKAPEL S.A. има за цел да осигури организацията, координацията, изпълнението и управлението на услугите за професионално образование и обучение (включително научни изследвания, проучвания и други свързани дейности) в Лесбос и в петте острови на Северноегейския регион.

Занимава се основно с проекти за обучение през целия живот на заетите и безработните на островите Лесбос (където е и седалището на компанията) заедно с островите Лемнос, Хиос, Самос и Икария. Стреми се да предоставя услуги от най-висок стандарт в своите сфери на компетентност, които включват:

– разработване и прилагане на програми за професионално обучение.
– управление на човешките ресурси
– дейности за социално приобщаване
– насърчаване на социалното приобщаване и равните възможности за уязвими групи (мигранти, бежанци, роми)
– Участие и изпълнение на програмите на ЕС и инициативите на общностите
– международно сътрудничество

Уебсайт: https://kekapel.gr