Lesvos’un bölgesel biriminin Mesleki Eğitim Merkezi 1995 yılında kuruldu. Şirketin hissedarı Kuzey Ege Bölgesel Yönetimi’dir. KEKAPEL S.A., Lesvos ve Kuzey Ege Bölgesi’nin beş adasında mesleki eğitim ve öğretim hizmetlerinin (araştırma, çalışmalar ve diğer ilgili faaliyetler dahil) organizasyon, koordinasyon, uygulama ve yönetimini sağlamayı amaçlamaktadır.

 

 

Temel amacı, Lesvos adalarında (şirketin merkezi de olan) Limnos, Sakız Adası, Sisam ve İkarya adaları ile birlikte çalışan ve işsizlerin hayat boyu öğrenimidir. Aşağıdakileri içeren uzmanlık alanlarında en yüksek standartta hizmet vermeyi amaçlamaktadır:

 

– Mesleki eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması.

– İnsan kaynakları yönetimi

– Sosyal içermeye karşı eylemler

– Sosyal içerme ve savunmasız gruplara (göçmenler, mülteciler, Romanlar) eşit fırsatlar sağlanması

– AB Programları ve Topluluk Girişimlerinin katılımı ve uygulanması

– Ulusötesi İşbirliği

 

Web sitesi: https://kekapel.gr