Διοργανώθηκαν δύο εκπαιδεύσεις από το Κεκαπελ στην Καλλονή (17 και 31 Μαρτίου 2019) και τη Μυτιλήνη (16 και 30 Μαρτίου 2019). Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν ακολουθώντας το ίδιο πρόγραμμα, με τις πρώτες συνεδρίες να επικεντρώνονται κυρίως στη μέθοδο Μοντεσσόρι και η δεύτερη να συνδυάζει τη μέθοδο της Δημιουργικής Μάθησης και την μέθοδο Μοντεσσόρι σε διαδραστικές συνεδρίες.

Μια τρίτη εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και διοργανώθηκε από την Action Synergy & το Κέντρο Σπουδών Λαϊκού Θεάτρου (30-31 Μαρτίου 2019). Οι συμμετέχοντες ήταν εκπαιδευτικοί από πολυπολιτισμικά και γενικά σχολεία, εκπρόσωποι από ΜΚΟ που εργάζονται με παιδιά πρόσφυγες, φοιτητές πανεπιστημίου.

Συνολικά 40 εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν δια ζώσης εκπαιδεύσεις στην Ελλάδα (2ήμερο πρόγραμμα). Οι εκπαιδευτικοί έλαβαν έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και ήταν πολύ ενθουσιασμένοι και πρόθυμοι να εφαρμόσουν το υλικό και τις γνώσεις που απέκτησαν στις τάξεις τους.