Το σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του SEDIN πραγματοποιήθηκε στις 22 – 24 Οκτωβρίου 2018 στο Δουβλίνο, Ιρλανδία. Συνδιοργανώθηκε από το Universitat de Girona, το Waterpark Montessori International (WMI) και το Κέντρο Σπουδών Λαϊκού Θεάτρου (CHETS). Συνολικά, 15 εκπαιδευτές παρακολούθησαν το σεμινάριο, ενώ τα μέλη του εταιρικού σχήματος του προγράμματός συμμετείχαν επίσης στο σεμινάριο.

Οι στόχοι της εκπαίδευσης:

– Κατανόηση των αρχών διδασκαλίας και μάθησης της Δημιουργικής Μάθησης
– Κατανόηση των αρχών διδασκαλίας και μάθησης της μεθόδου Μοντεσσόρι
– Να είναι σε θέση οι εκπαιδευόμενοι να χρησιμοποιούν τις μεθόδους με τρόπο ανεξάρτητο και να τις προσαρμόζουν σε ιδιαίτερες ανάγκες και περιπτώσεις
– Να είναι σε θέση οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύσσουν ασκήσεις και δραστηριότητες χρησιμοποιώντας τις βασικές αρχές των μεθόδων
– Να είναι σε θέση οι εκπαιδευόμενοι να καθοδηγήσουν τους εκπαιδευτικούς κατά την προσαρμογή των αρχών των μεθόδων σε συγκεκριμένες ανάγκες
– Να είναι σε θέση οι εκπαιδευόμενοι να παρουσιάσουν αποτελεσματικά το περιεχόμενο του προγράμματος στα εθνικά εργαστήρια κατάρτισης εκπαιδευτικών

Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν επαγγελματίες με υψηλό κίνητρο και αρκετοί από αυτούς που συμμετείχαν διαθέτουν ηγετικό ρόλο στην εκπαίδευση, γεγονός που ενισχύει τη βιωσιμότητα της πρακτικής εφαρμογής των μεθοδολογιών του προγράμματος.

Οι δραστηριότητες του σεμιναρίου περιελάμβαναν στο θεωρητικό του κομμάτι εισαγωγικές παρουσιάσεις-περιγραφή και των δύο μοντέλων καλής πρακτικής. Στη συνέχεια η εκπαίδευση είχε πρακτικό χαρακτήρα: οι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε μαθησιακές δραστηριότητες των δύο μεθόδων και τελικά δημιούργησαν τις δικές τους δραστηριότητες / μαθήματα με τις μεθόδους αυτές. Οι δραστηριότητες ανέδειξαν επίσης θέματα και συζητήσεις σχετικά με την παιδαγωγική.

Οι συμμετέχοντες βρήκαν την εκπαίδευση χρήσιμη, διορατική, υποστηρικτική και εκτίμησαν την πρακτική προσέγγιση της εκπαίδευσης. Μετά την αξιολόγηση της εκπαίδευσης από τους συμμετέχοντες, έγινε σαφές ότι: οι εκπαιδευόμενοι ενθουσιάστηκαν για τα μοντέλα που παρουσιάστηκαν, ενώ το σεμινάριο ήταν επιτυχές όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του.