Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να διευκολύνει την κοινωνική ένταξη των παιδιών προσφύγων/μεταναστών ή μειονοτήτων στο σχολικό περιβάλλον τους. Ο πρώτος βασικός στόχος του είναι να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν με πολυπολιτισμικά σχολεία (σχολεία με αυξημένο αριθμό παιδιών προσφύγων/μεταναστών/μειονοτήτων) ώστε να βελτιώσουν αποτελεσματικά την εκπαιδευτική τους επίδοση εφαρμόζοντας δημιουργικές μεθόδους μάθησης. Ο δεύτερος βασικός στόχος είναι η μετρήσιμη αύξηση της εκπαιδευτικής απόδοσης αυτών των παιδιών η οποία θα βελτιώσει την κοινωνική τους ένταξη καθώς και τη γενική τους  ενσωμάτωση στην κοινωνία. Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί σε δημοτικά σχολεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την επιτυχημένη ένταξη των παιδιών από αυτές τις ομάδες-στόχο στην εκπαιδευτική διαδικασία.