Projenin temel amacı mülteci / göçmen veya azınlık geçmişi olan çocukların okul ortamlarında sosyal içermelerini kolaylaştırmaktır. Projenin ilk özel hedefi, çok kültürlü okullarda (mülteci / göçmen / azınlık geçmişi olan çocukların sayısının arttığı okul), yaratıcı öğrenme yöntemlerini uygulayarak eğitim performanslarını etkin bir şekilde arttırmak için öğretmenleri ve eğitimcileri desteklemektir. İkinci özel amaç, bu çocukların sosyal içerme ve genel toplumdaki genel entegrasyonlarını geliştirecek olan eğitim performanslarının ölçülebirliğinin artmasıdır.  Proje, çocukların bu hedef gruplardan eğitim sürecinde başarılı bir şekilde dahil edilmeleri için çok önemli olan ilk ve ortaokulda odaklanacaktır.