Το KarşıyakaİlçeMilliEğitimMüdürlüğü (Karsiyaka District National Education Directorate) – KMEM – είναι ένας κρατικός οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας και είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και το συντονισμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων κατάρτισης στην προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση στην περιοχή Karşıyaka.

 

Το KMEM, οφείλει την επιτυχία του και την ποιότητα της εκπαίδευσης του σε διεθνή, εθνικά και τοπικά προγράμματα και αγωνίζεται για την βιώσιμη ανάπτυξη και ποιότητα, είναι μια μεγάλη ομάδα, που όσο περνάει ο καιρός  εδραιώνει τον τίτλο  της ως ‘ Μοντέλο στην Εκπαίδευση’.

 

Ο οργανισμός μας είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την εκτέλεση, την επιθεώρηση, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης στην περιοχή Karşıyaka.

 

Επιβλέπει 40 Δημοτικά Σχολεία, 17 Γυμνάσια/Δημοτικά, 6 Νηπιαγωγεία, 2 Εκπαιδευτικά Κέντρα, 1 Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 1 Συμβουλευτικό και Ερευνητικό Κέντρο, Εκπαιδευτικά Κέντρα  για άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Κέντρα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας και Κέντρα  Εκπαίδευσης στην Τέχνη.

 

Συνολικά, 66 Δημόσιοι και 130 Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί συνεργάζονται με τον ΚΜΕΜ, οι οποίοι εκπροσωπούν περίπου 3000 δασκάλους και εκπαιδευτικό προσωπικό και 45.978 μαθητές. Ο ΚΜΕΜ διαθέτει σημαντική εμπειρία σε προγράμματα  της Ε.Ε.

 

Ιστοσελίδα: http://karsiyaka.meb.gov.tr