Η εξ αποστάσως εκπαίδευση του προγράμματος SEDIN απευθύνεται κυρίως σε δασκάλους δημοτικού και στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους μέσω της χρήσης της μεθόδου Μοντεσσόρι και της μεθόδου της Δημιουργικής Μάθησης, σε σχολεία με αυξημένο αριθμό παιδιών μεταναστευτικού και προσφυγικού υποβάθρου.

Είναι μία ασύγχρονη εξ αποστάσως εκπαίδευση που έχει συνολική διάρκεια 40 ωρών. Το μάθημα είναι χωρισμένο σε δύο μέρη, το ένα σχετίζεται με τη μέθοδο Μοντεσσόρι και το άλλο με τη μέθοδο της Δημιουργικής Μάθησης. Εδώ μπορείτε να δείτε την πλήρη δομή του μαθήματος.

Στο διαδυκτιακό μάθημα θα μπορέσετε να μελετήσετε τη σχετική θεωρία καθώς και πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής. Θα λάβετε επιπλέον πηγές και υλικό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απευθείας στην τάξη σας.

Για να ολοκληρώσετε το μάθημα, θα χρειαστεί να απαντήσετε σε 11 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που σχετίζονται με την πιθανή εφαρμογή των μεθόδων στην τάξη σας, να αναπτύξετε ένα εκπαιδευτικό σενάριο με βάση αυτές τις μεθόδους και στη συνέχεια να εφαρμόσετε το σενάριο στην τάξη σας και να αναφέρετε αυτήν την εφαρμογή, συμπληρώνοντας το αρχείο καταγραφής του εκπαιδευτικού.

Το μάθημα οργανώνεται μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας e-learning και παρακολουθείται και ακολουθείται από έναν εκπαιδευτή.

Περισσότεροι από 1.000 εκπαιδευτικοί έχουν ήδη συμμετάσχει στο μάθημα. Εδώ είναι μερικά από τα σχόλιά τους:

“Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση και την συνεργασία. Η ευκαιρία για μια καλύτερη γνωριμία στην πράξη με το υλικό της Μοντεσσόρι, που πάντα έψαχνα, ήταν πολύτιμη για μένα. Νομίζω ότι κάποιες αρχές ήδη τις εφαρμόζω στην τάξη μου αλλά και πολλά από αυτά θα τα εντάξω στη διδασκαλία μου. Ελπίζοντας ότι θα μπορέσω και στο μέλλον να συνεχίσω μια επιμόρφωση για μεγαλύτερη εξοικείωση με το υλικό και της αρχές της Δημιουργικής μάθησης και πάλι σας ευχαριστώ!”

“Ήσασταν ένα φως για εμένα γιατί πίστευα σε αυτά και δεν μπορούσα να τα υποστηρίξω και διαρκώς έψαχνα. Σας ευχαριστώ πολύ!”

“Πάντα ήμουν υποστηρίκτρια της μεθόδου Μοντεσσόρι και της Δημιουργικής μάθησης και προσπαθούσα να την εντάξω στην διδασκαλία μου. Σαν παιδί ευχόμουν πάντα να μπορούσε το μάθημα να γίνει πιο ενδιαφέρον με κάποιον τρόπο. Με τα κατάλληλα εργαλεία που αποκομίσαμε από το πρόγραμμα SEDIN, κατάφερα να πραγματοποιήσω αυτό που αναζητούσα κι εγώ σαν παιδί! Μπόρεσα να εξάψω το ενδιαφέρον και τη φαντασία των μαθητών μου, την ελεύθερη έκφρασή τους, την συνεργασία όλης της τάξης σαν μια ομάδα και την χαρά της ανατροφοδότησης ότι η διδασκαλία μου μπορεί να είναι διασκεδαστική και διδακτική ταυτοχρόνως.”

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το μάθημα, συμπληρώστε την αίτηση εδώ.