Σε αυτήν την ενότητα υπάρχουν αρχεία καταγραφής εκπαιδευτικών όπου οι εκπαιδευτικοί που έχουν εφαρμόσει τις μεθόδους στις τάξεις και περιγράφουν την εμπειρία τους από την εφαρμογή.

1. Περιεχόμενο μαθήματος: Μαθηματικά

Μελέτη περίπτωσης 1

2. Περιεχόμενο μαθήματος: Τα συναισθήματα, Συναισθηματική Νοημοσύνη, ενίσχυση συναισθηματικών δεξιοτήτων σε μαθητές που έχουν έρθει για πρώτη φορά Σχολείο

Μελέτη περίπτωσης 2

3. Περιεχόμενο μαθήματος: Φυσική

Μελέτη περίπτωσης 3

4. Περιεχόμενο μαθήματος: Διδασκαλία γραμματικής μέσα από τα γραμματικά σύμβολα της μεθόδου Μοντεσόρι

Μελέτη περίπτωσης 4

5. Περιεχόμενο μαθήματος: Διδασκαλία της ελληνικής σαν ξένη γλώσσα

Μελέτη περίπτωσης 5

6. Περιεχόμενο μαθήματος: Γλώσσα

Μελέτη περίπτωσης 6

7. Περιεχόμενο μαθήματος: Αγγλικά

Μελέτη περίπτωσης 7

8. Περιεχόμενο μαθήματος: Ιστορία 4ης τάξης

Μελέτη περίπτωσης 8

9. Περιεχόμενο μαθήματος: Μάθημα βόλεϊ 

Μελέτη περίπτωσης 9

10. Περιεχόμενο μαθήματος: Το ταξίδι των αποδημητικών πουλιών

Μελέτη περίπτωσης 10

11. Περιεχόμενο μαθήματος: Γλώσσα

Μελέτη περίπτωσης 11

12. Περιεχόμενο μαθήματος: Γλωσσικές Δραστηριότητες: Η «γραμματική» της τάξης

Μελέτη περίπτωσης 12

13. Περιεχόμενο μαθήματος: Φυσική αγωγή στο νερό

Μελέτη περίπτωσης 13

14. Περιεχόμενο μαθήματος: Γλώσσα Γ’ Δημοτικού: Του κόσμου το ψωμί

Μελέτη περίπτωσης 14

15. Περιεχόμενο μαθήματος: Μαθηματικά

Μελέτη περίπτωσης 15

16. Περιεχόμενο μαθήματος: Εφαρμογή πρακτικών της Μεθόδου Μοντεσόρι και της Δημιουργικής Μάθησης σε Γλώσσα, Ιστορία, Φυσική, Κοινωνικοποίηση, Έκφραση

Μελέτη περίπτωσης 16

17. Περιεχόμενο μαθήματος: Διδασκαλία των Δώδεκα Θεών του Ολύμπου

Μελέτη περίπτωσης 17